Versterking van de balans

“De impact van bouwen op het leven (van mens, dier en aarde) is groot, ik voel dan ook een groot verantwoordelijkheidsbesef om in de juiste zaken te investeren om die balans te verbeteren. Architectuur is in mijn ogen een middel, om niet alleen te kiezen uit wat er al aangeboden wordt, maar om kansen en potenties ten optimale te benutten voor een rijke manier van samenleven. Het unieke en het bijzondere is de drijvende kracht en niet de algemeen geldende kaders.”

 

“Ik richt mijn aandacht op de (ruimtelijke en technische) prestatie van onze gebouwen en omgeving om ons presteren te vergroten en, nog belangrijker, om ons leven te verrijken. Gemeenschappen hebben de ruimte nodig voor interactie en co-creatie, zowel op het kleinste niveau van gezinnen of op grootschaliger niveau van gehele kennisnetwerken. Het is ons doel om netwerken en gemeenschappen te laten ontstaan en te laten bloeien. Iedereen heeft het recht op kwalitatieve en goed presterende ruimte om samen te leven.”

“Diepere lagen in onze omgeving door verhalen en geschiedenis zijn een verrijking, het geeft duiding, geeft diepte en aanleiding voor interactie, overmaat en het bijzondere. Wij zoeken altijd naar deze diepgang, ook in volledig nieuwe gebouwen.”

 

“Het resultaat is dat wat architectuur in mijn ogen is:

Gebouwen die presteren, die ruimte scheppen en ruimte geven voor een rijker (samen)leven.

Gebouwen die hun karakter ontlenen aan de rol die zij verlenen en dit uitdragen.

Gebouwen die passen in hun omgeving, maar ook vragen durven op te roepen.

Gebouwen die zorgvuldig omgaan met geschiedenis en verhalen en deze versterken.

Gebouwen die in balans zijn.”