Theater niet aan de Parade

maar ergens anders in de stad 's-Hertogenbosch. De discussie over de locatie van het nieuw te bouwen theater laait weer op. In plaats van uit te gaan van bestaande mogelijkheden kan met de locatie van een theater de toekomst van de stad richting gegeven worden. hiervan zijn overvloedig veel voorbeelden, het Luxor in Rotterdam, het BIM-muziekhuis in Amsterdam. Theaters die buiten de bestaande stadskern zijn geplaatst en daarmee de stad hebben vergroot en meer gebieden met potentie voor commerciële activiteiten hebben gegenereerd.

De drie assen van de stad 's-Hertogenbosch vormen een geraamte van de middeleeuwse driehoek. Diverse initiatieven zoeken naar mogelijkheden om de stad te vergroten met name richting het Paleiskwartier aan de andere zijde van het spoor. In het verlengde van de Orthenstraat zijn er al diverse nieuwe functie bij gekomen in de vorm van de Verkadefabriek en het W2 poppodium, met daarachter de Brabanthallen. De Hinthamerstraat bezit de sterkste historische functies van de stad met de Sint-Jan en het Jheronimus Bosch Art Center. Door de nieuw te bouwen Vughterpoort (in welke vorm dan ook)en de Paleisbrug een vervolg te geven met het nieuwe Theater in het Paleiskwartier wordt de stad dikker, groter en beter. Een nieuwe driehoek ontstaat, die van toekomstig 's-Hertogenbosch.

Visie op locatie van nieuw theater

Paleiskwartier, 's-Hertogenbosch

ontwerp: architectenbureau Huib Koman (abHK) 's-Hertogenbosch

in samenwerking met: architectenbureau Marius van den Wildenberg, 's-Hertogenbosch

Realisatie -