Beperkingen maken de architectuur

Om tot dit plan te komen zijn er keer op keer pragmatische beslissingen genomen:

De bestaande tuin is royaal voor een stadstuin, maar wordt beperkt door de hoge bebouwing en inkijk van de buren.

Een slaap/badkamer uitbreiding in rechte vorm zorgt voor veel schaduw. Het bouwvolume beperkt het zicht de tuin in en laat veel smalle slecht bruikbare tuin over als restruimte.

Een schuine lijn houdt gewenste bouwvolume gelijk, maar biedt meer zicht op een tuin welke hierdoor een geheel blijft.

Het naar beneden duwen van het dakvlak bij de erfgrens beperkt overlast voor de buren, zorgt voor afwatering en draagt bij aan een sterkere verbinding tussen nieuw volume en de tuin.

De toepassing van veel glas houdt de ruimte, ondanks de glazen scheiding, breed.

Ontwerp: architectenbureau Huib Koman (abHK) 's-Hertogenbosch

Schetsontwerp / Definitief Ontwerp / Technische Ontwerp /Uitgevoerd