Zuiver monument

In 's-Hertogenbosch staat een monumentale pastorie uit 1887. In het straatbeeld is het pand goed zichtbaar en lijkt een voorwacht te zijn van het achterliggende voormalige klooster, welke in 2004 zijn herontwikkeld tot 44 starterswoningen.

Het lijkt alsof de pastorie onlosmakelijk verbonden is met het klooster, echter is de relatie met de in 1962 afgebroken Lambertuskerk sterker. Deze was gesitueerd op het naast gelegen kavel (huidige grasveld) en is destijds in één keer tezamen gebouwd (voor een bedrag van fl. 35.998,-). Bronnen voor wat betreft de architect(en) spreken elkaar tegen. De Lambertuskerk wordt veelal toegeschreven aan Hugo Cornelis Dobbe. Daarbij wordt niet altijd expliciet gemaakt of de pastorie en de Lambertuskerk als een opdracht zijn vergeven. Een enkele bron duidt Wilhelmus Theodorus van Aalst aan als architect van de pastorie.

In de jaren ’80 zijn er voor het laatst enkele wijzingen aangebracht aan het pand, destijds in gebruik als één woonhuis. De uitgevoerde wijzigingen zijn met zorg uitgevoerd, maar spreken niet van een groot historisch besef, wat gezien de tijdsgeest niet te verwijten valt. Hierdoor zijn de historische elementen van kwaliteit vooral aanwezig in het gevelbeeld en in de structuur van het pand.

De omvang van het pand, met haar bijgebouwen, is groot. Zo groot dat de investeringen om het te behouden en te verbeteren te groot zijn voor een enkele particulier. De opdrachtgevers hebben in gezamenlijkheid het pand aangekocht in 2018 en wonen hierin voorlopig in familieverband (5 personen) uit drie generaties.

Het is de wens om dit pand te behouden voor de toekomst en hiervoor de nodige ingrepen te doen. Niet alleen relevant voor de instandhouding van het pand, maar tevens voor een beter functioneel gebruik passend bij de 21e eeuw. Enkele toevoeging zijn duidelijk zichtbaar zoals een tuintoegang voor het appartement op de eerste verdieping.

Het volledige gebouw zal worden voorzien van een isolerende binnenlaag om de energetisch prestaties van het pand te vergroten. Extra aandacht naar dampspanning en ventilatie zijn hier uiteraard aan de orde.

In het exterieur wordt het historisch monument geïsoleerd van de niet-oorspronkelijke bijgebouwen. De aandacht gaat dan ook in zijn volledigheid uit naar het monument.

status: omgevingsvergunning verleend, bouwvoorbereiding