Sloeweg, een karakteristieke verbinding

Een verbetering van de doorstroming tussen de A58 en de Westerscheldetunnel vindt plaats via de Sloeweg, welke wordt verdubbeld. van 2x1 naar 2x2. Het landschap van de N62 Sloeweg is typisch Zeeuws, uitgestrekte polders met enkele dijken, vaak gekenmerkt door bomenrijen. De landschappelijke kenmerken worden ter harte genomen in het ontwerp.

Landbouwtunnels krijgen als onderdeel van de weg zelf een uitgesproken karakter en de afslag ter plaatse van de Molendijk wordt als groot landschappelijke element ingericht.

opdrachtgever: Provincie Zeeland

ontwerp: architectenbureau Marius van den Wildenberg bv

medeontwerp en projectleiding: architectenbureau Huib Koman

aannemer: Boskalis bv

project deels uitgevoerd