Landschappelijke kruising

De komende jaren verandert er veel in de Gemeente Vught. Een brede samenwerking van Prorail, gemeente Vught en Provincie Noord-Brabant werken aan de voorbereidingen voor de verbetering van de bereikbaarheid van Noord-Brabant. Hiervoor wordt de spoor capaciteit in Vught vergroot. Echter is de druk van infrastructuur in de gemeente Vught nu al groot, zorgvuldige inpassing is dus noodzakelijk.

De huidige spoorwegovergang Loonsebaan zal worden vervangen door een fiets/spoorkruising. Onderzocht is op welke wijze de infrastructurele ingreep de schaal en materialiseren van de omliggende buurt aanneemt. Geen infrastructurele, civieltechnische tunnel, maar een sterk accent op openbare ruimte en daarmee een sterk landschappelijke oplossing.

ontwerp: architectenbureau Huib Koman (abHK) 's-Hertogenbosch

op eigen initiatief in kader van werkgroepen Sporen in Vught door Prorail en gemeente Vught