Duurzame monumenten

Een groep bewoners heeft de ambitie om in loop van de komende jaren de rijksmonumenten waar ze in wonen te verduurzamen. Deze woonhuizen maken deel uit van een karakteristiek ensemble welke zijn ontwerp door architect A.J. Kropholler. Deze architect heeft veel in opdracht van de katholieke kerk gebouwd en zo ook hier in Vught. De woonhuizen vormen in dit ensemble de bouwvolumes om een plein te omkaderen. Dit plein is het hart van het complex. Het complex bestaat uit een kerk, een parochie, een pastorie, een klooster met kapel, een school en zoals vermeldt een groep woonhuizen.

De eerste stap van verduurzaming die wordt gezet is het renoveren van de kozijnen, het versleten raamhout wordt vervangen, de isolatiewaarde wordt verbetert door de toepassing van isolatieglas en er wordt aandacht geschonken aan de tochtdichtheid van de kozijnen. Alle delen die oorspronkelijk open konden, worden teruggebracht in oorspronkelijke staat. De kozijnen zijn fraai, maar eenvoudig van opzet en tonen zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde hun karakter. Er is gekozen om dit alzijdige karakter te bewaren.

uitgevoerd