N62 Sloeweg - Knooppunt de drie Klauwen

In het Sloegebied is het open Zeeuwse landschap met enkele dijklichamen bepalend. Het Havenknooppunt is het laatste te realiseren knooppunt van de vernieuwde N62 Sloeweg met een eigen karakter. Het karakter is gebaseerd op eigenschappen en geschiedenis van de locatie.

Havenknooppunt

De zuidelijk verknoping van de Sloeweg met de route naar de haven van Vlissingen en de Westerscheldetunnel is het derde knooppunt van het totaalplan de Sloeweg. Ditmaal geen uitgesproken landschappelijk, maar een meer cultureel gebonden esthetiek. De drie ongelijkvloerse kruisingen worden een vernieuwde drager van economie en werkgelegenheid. Deze economisch motieven hebben altijd al gespeeld op deze plek. Deze grote zandbank in de Sloe is ingepolderd (tbv agrarische sector) en later is er een haven gerealiseerd (tbv industriƫle activiteit).

Zand als drager

De Kraaijertpolder, waarin het knooppunt ligt, is vernoemt naar een grote zandbank welke destijds in de monding van de Sloe lag. Het mee spoelen van zand en slib hebben de Sloe continu van vorm veranderd. Deze mechanismen spelen nog steeds een belangrijke rol in en rond de Westerschelde. Het inpolderen van de Kraaijertpolder was een eerste stap waarin de zandbank geschikt werd gemaakt voor economische activiteit, namelijk landbouw. In een later stadium is het laatste deel van de Sloe zelf verworden tot haven, waar nogmaals door het gebruik van zand, land is gecreƫerd.

Zand keert dus meermaals terug, eerst als continu bewegend landschap en later als drager van economische groei. Met de toevoeging van deze drie ongelijkvloerse kruisingen wordt wederom een bodem gelegd voor verdere economische groei, ook hier kiezen wij dus voor het refereren aan zand, echter nu in de kleur van het beton en het staal waaruit het kunstwerk bestaat en waar de beweging en verandering wordt bekrachtigd door de richting in de profilering.

ontwerp: architectenbureau Marius van den Wildenberg i.s.m. architectenbureau Huib Koman (abHK) 's-Hertogenbosch

Project gerealiseerd

luchtfoto's door Sky Pictures