Uitbreiding werkkamer

De structuur van de bestaande woning bestaat uit 4 beuken. De structuur en alle aangrijpingspunten die er zijn, worden gebruikt om met beperkte middelen een kleine uitbreiding te maken onder een bestaande overkapping. De toevoeging van een werkkamer en de toekomstige mogelijkheden om het terras te overkappen vormen het uitgangspunt. De achtergevel wordt niet langer gekenmerkt door een veelvoud van bakstenen volumes, maar er ontstaat een afwisseling van baksteen, metaal en gecementeerde baksteen die de structurele opbouw van de woning laten zien en daardoor het geheel krachtiger maakt.

ontwerp: architectenbureau Huib Koman (abHK) 's-Hertogenbosch

Schetsontwerp _ Technische ontwerp _ Aanbesteding