SCHOOLVOORBEELD! wonen in een school, voor en door bewoners

Een voorbeeldproject van gedreven individuen met sterke ideeën over de manier waarop ze willen wonen die door samenwerking met hun ideale woonomgeving zullen realiseren. Een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap!

GEVEL SCHOOLVOORBEELD

De voormalige Kameleon basisschool aan de Geldersedam 29-34 in 's-Hertogenbosch, te koop aangeboden door de gemeente 's-Hertogenbosch, voor een CPO-project. Het is een schitterend pand uit de jaren '20 in de wijk de Muntel nabij de binnenstad en tegen het Frederik Hendrikpark. Ondertussen is er een initiatiefgroep gevormd van een zeer gedifferentieerde groep mensen, jong tot oud, van marketeer tot zorgverlener. We zijn samen op zoek naar een slimme invulling van het bestaande schoolpand en de vrijheid om onze eigen woning te bepalen. We hechten veel waarde aan een goede balans tussen gezamenlijk en privé.

CPO is de methode van de 21e eeuw, waarbij men zelf de touwtjes in handen neemt en een ideale omgeving kan creëren.

 

ontwerp: architectenbureau Huib Koman (abHK) 's-Hertogenbosch